Aplikim për punë

Mos hezitoni të paraqisni CV-në tuaj në adresën: ogilvy.albania@ogilvy.com


Shënim: Nëse aplikoni për një pozicion në departamentin kreativ, duhet të paraqisni gjithashtu një portofol online ose shembuj të punës suaj.
<-->